fazla için Türkçe-Almanca çeviriler:

viel · zu · zu viel · über · zu sehr · extra · diğer çevirileri

fazla viel

Çok daha fazla kana ihtiyacımız olacak.

Wir werden viel mehr Blut benötigen.

Çok fazla kuralı var.

Es gibt viele Vorschriften.

Çok fazla duygu çatışıyor.

So viele widerstreitende GefühIe.

fazla zu

Dinle, Jerry, Marcus Gates hakkında biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.

Hör zu Jerry, wir brauchen nur noch ein paar mehr Informationen über Marcus Gates.

Ben de senin için fazla iyiyim.

Ich bin auch zu gut für dich.

Tamam, belki bu bana çok fazla geldi.

Okay, vielleicht war das alles zu viel.

fazla zu viel

O şu an corticosteroids, cyclosporine kullanıyor ama vücüdu çok fazla antikor üretiyor.

Er ist auf Kortikosteroide, Cyclosporin aber sein Körper produziert zu viele Antikörper.

Bu onun için çok fazla!

Es ist zu viel für ihn!

Eklemler, taşıyıcılar ve bastırıcıların mekanizması Çok fazla stresse maruz kaldıklarında bozulup yerlerinden çıkıyorlar.

Gelenke, Lager und Depressor-Mechanismen die selbststabilisierend sind, diese können aber unter zu viel Belastung ausrenken.

fazla über

Dinle, Jerry, Marcus Gates hakkında biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.

Hör zu Jerry, wir brauchen nur noch ein paar mehr Informationen über Marcus Gates.

Bellmiere hakkında daha fazla bilgi mi buldun?

Du hast mehr Informationen über Bellmiere gefunden?

Callie hakkında bana daha fazla soru sormak istiyorsunuz?

Wollen Sie mir noch ein paar Fragen über Callie stellen?

fazla zu sehr

Arkadaş canlısı bir mizacın var ama bazen kendini fazla kaptırıyorsun.

Sie haben ein freundliches Auftreten, aber manchmal verstricken Sie sich zu sehr.

Ama gerçek şu ki Abigail, Sanırım senden çok fazla hoşlandım.

Aber die Wahrheit ist, Abigail, ich mochte dich zu sehr.

Seni uçurmalıdır, ama çok fazla ve çok hızlı değil.

Sie muss einen aufpäppeln, aber nicht zu sehr zu oder schnell.

fazla extra

Hayır, kimsenin yanında fazla çuval yok!

Nein, keiner hat Extra-Kapuzen mitgebracht.