fazladan için Türkçe-Almanca çeviriler:

zusätzlich · diğer çevirileri

fazladan zusätzlich

Ama babanın omzunda fazladan bir yük var.

Aber dein Vater trägt eine zusätzliche Bürde.

Fazladan personele ihtiyacım var.

Ich benötige zusätzliches "Personal".

Fazladan bir kapı.

Eine zusätzliche Tür.