feda için Türkçe-Almanca çeviriler:

Opfer · diğer çevirileri

feda Opfer

Ama bu ihtiyaçları senin için feda edebilirim.

Aber dieses BedürFnis werde ich für dich opfern.

Kaç kızkardeş ve erkek kardeş feda edilecek ölü bir oğul için?

Wie viele Brüder und Schwestern willst du opfern für einen toten Sohn?

Sen benim için ne feda edeceksin?

Was wirst du jetzt für mich opfern?