felç için Türkçe-Almanca çeviriler:

Polio · Schlaganfall · lähmen · Lähmung · Kinderlähmung · Paralyse · diğer çevirileri

felç Polio

Görünüşe göre çocuk felci de olmuşum.

Anscheinend habe ich auch Polio gehabt.

Çocuk felci bulaşıcı bir hastalıktır.

Polio ist hochgradig ansteckend.

Kaybetmek bir hastalıktır. Çocuk felci kadar bulaşıcıdır.

Verlieren ist eine Krankheit so ansteckend wie Polio.

felç Schlaganfall

Priox kurbanımız, Drew Coleman başka bir felç daha geçirmiş.

Das Priox-Opfer, Drew Coleman, es hatte einen weiteren Schlaganfall.

Bu doğru mu? Evet o, soygundan sonra bir felç geçirmişti.

Ja, er erlitt einen Schlaganfall nach dem Überfall.

Bayan Pothington bir felç daha geçirdi.

Miss Pothington hatte einen weiteren Schlaganfall.

felç lähmen

Onu felç etmişler.

Sie lähmen ihn.

Seni felç etmek istiyor.

Sie will dich lähmen.

Elektrik akımı onu felç edecek.

Der Elektroschock wird ihn lähmen.

felç Lähmung

Büyük ihtimalle geçici felç durumudur. Yıldırım çarpması vakalarında sık görülür.

Es ist wahrscheinlich nur eine vorübergehende Lähmung, was bei Blitzschlägen oft vorkommt.

Tedavi edilemez. Körlük ve felce sebep olur.

Unbehandelt verursachen sie Blindheit und Lähmung.

Sonra yüzünde kısmi felç başladı

Dann begann eine Lähmung im Gesicht.

felç Kinderlähmung

Babamın felci ve Philip'in inekleri itme manyaklığı arasında

Mit Vaters Kinderlähmung und Phillips Manie, Kühe umzuwerfen

Dr. Holt çocuk felci hakkında bir otoritedir.

Dr. Holt ist Experte für Kinderlähmung.

Evet, çocuk felci, İspanyol gribi

Ja, Kinderlähmung, Spanische Grippe

felç Paralyse

Decamethonium bütün büyük kas gruplarında felce neden olur.

Decamethonium verursacht eine Paralyse in allen wichtigen Muskelgruppen.