felaketlerle

O kendini felaketlerle ifade eden bir tabiat olayıdır.

Sie ist eine Naturgewalt, die sich in Wirbelstürmen äußert

Dünyanın her yerini Tevrat'tan çıkmış felaketlerle kavuracağım.

Ich werde die Erde versengen mit feiner alttestamentarischer Verzweiflung.