fener için Türkçe-Almanca çeviriler:

Taschenlampe · Laternen, Laterne · Leuchtturm · Flashlight · diğer çevirileri

fener Taschenlampe

El fenerini al, salak herif.

Nimm eine Taschenlampe, Vollidiot!

El feneri ister misin?

Willst du eine Taschenlampe?

Hırsız çevrelerinde buna el feneri denir.

In Einbrecherkreisen nennt man es eine Taschenlampe.

fener Laternen, Laterne

Bana sınırlı sayıda üretilen yeşil feneri verdiğin için sen sağol.

Danke, dass du mir deine limitierte Edition der "Grüne Laterne

Merhaba. Bu sınırlı sayıda üretilen yeşil fener değil mi?

Ist das die limitierte Edition der "Grüne Laterne

Dört fener ne anlama geliyor?

Was bedeuten vier Laternen?

fener Leuchtturm

Belki fenerin yakınında

Vielleicht beim Leuchtturm

Deniz feneri konuşuyor.

Hier ist Leuchtturm.

Bu mahallede bir deniz feneri gibi göze çarpıyor olmalı.

Sie hätte in dieser Nachbarschaft wie ein Leuchtturm hervorgestochen.

fener Flashlight

Tekrar ediyorum, Fener alana ulaştı.

Ich wiederhole, Flashlight angekommen.

Fener, kontrol noktası Jason'dan alana yaklaşıyor.

Flashlight nähert sich Checkpoint Jason.

Bu bir cep feneri!

Das ist ein Flashlight!