fidye için Türkçe-Almanca çeviriler:

Lösegelder, Lösegeld · diğer çevirileri

fidye Lösegelder, Lösegeld

Bu çocuklar için fidye istiyoruz!

Wir verlangen Lösegeld für diese Kinder!

Armstrong fidyeyi ödüyor!

ARMSTRONG ZAHLT LÖSEGELD!

Ama rehineler ve fidye parası ile ona "Şantaj" denilir.

Aber mit Geiseln und Lösegeld heißt das 'Erpressung'.