fil için Türkçe-Almanca çeviriler:

Elefanten, Elefant · diğer çevirileri

fil Elefanten, Elefant

Size bir fil getirmiş gibiler. Bir fil?

Sie haben Euch einen Elefanten mitgebracht.

Ben bir fil değilim!

Ich bin kein Elefant!

Sen böyle fil gibi sorunca, hep "Hayır" diyor.

Wenn du fragst, wie Elefant sagt sie immer "Nein".