film için Türkçe-Almanca çeviriler:

Filme, Film · Pornofilm · Spielfilm · diğer çevirileri

Film

film Filme, Film

Düşük bütçeli yetişkin filmleri yaparım.

Ich mache Low-Budget-Filmen für Erwachsene.

Bu filmin adı ne?

Wie hieß der Film?

Vince'in filmini geri almalıyım.

Ich muss Vince's Film zurückkriegen.

film Pornofilm

Porno film sever misin?

Magst du Pornofilme? Klar.

Neden kadınlar porno filmleri sonuna kadar izlerler?

Warum schauen Frauen Pornofilme immer bis zum Ende?

film Spielfilm

John Woo'nun ilk uzun metrajlı filminin adı nedir?

Den Namen von John Woos erstem Spielfilm?