filo için Türkçe-Almanca çeviriler:

Flotten, Flotte · Geschwader · staffel · Filo · diğer çevirileri

filo Flotten, Flotte

Elimizde küçük bir filo tutarız, belki yarım düzine tekne.

Wir unterhielten eine kleine Flotte, vielleicht ein halbes Dutzend Boote.

Yaklaşan bir filo var.

Eine Flotte nähert sich.

Bu bir filo, duyuyor musun?

Es ist eine Flotte. Hören Sie mich?

filo Geschwader

Bir başka filo daha fırlatın.

Noch ein Geschwader starten.

Bütün filolar kalksın.

Alle Geschwader starten.

Mavi Filo dikkat, ben uçuş lideri Apollo.

Blaues Geschwader, hier ist Staffelführer Apollo.

filo staffel

Bütün filolar destek için kalktı.

Alle Staffeln sind gestartet.

'Mavi Filo, Apollo.

'Blaue Staffel, Apollo.

Komutan, Mavi Filo görevin başarıldığını rapor ediyor, kayıp yok.

Commander, Blaue Staffel berichtet: Mission erfolgreich, keine Verluste.

filo Filo

Filo, senin de yardım gerek.

Filo, deine Hilfe brauche ich auch.

Filo, karışıklık yaratman lazım.

Filo, du musst sie ablenken.

Sessiz ol Filo.

Sei still, Filo.