filtre için Türkçe-Almanca çeviriler:

filtern, Filter · diğer çevirileri

filtre filtern, Filter

Bütün filtreler değişecek.

Alle Filter austauschen.

Olası yetenekleri belirliyorum. Filtreleri maksimuma getiriyorum.

Identifizierung potentieller Talente mit maximalem Filter.

Bütün pencereler sıkıca kapatılmış. Hepa filtreleri, oksijen tüpleri.

Alle Fenster waren hermetisch verschlossen, Hepa Filter, Sauerstofftanks