firma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Firmen, Firma · Unternehmen · Kanzlei · diğer çevirileri

Firma

firma Firmen, Firma

Bu günlerde hangi firma ile çalışıyorsunuz Bay Canning?

Und welche ist "Ihre" Firma heutzutage, Mr. Canning?

Mükemmel bir firma.

Eine exzellente Firma.

Bu firma için büyük bir proje olacaktı.

Es ist ein grosse Projekt für seine Firma.

firma Unternehmen

O, bu firmanın temel direğidir.

Er ist die Stütze des Unternehmens.

Ben de ulusal bir firma olan Associated Strategies'de çalışıyorum.

Ich arbeite für ein nationales Unternehmen, namens Associated Strategies.

Viologic bu alanda en iyi yönetilen firmalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Viologic wird als eines der am besten geführten Unternehmen angesehen.

firma Kanzlei

David Lee, Julius ve ben yeni bir firma açacağız.

David Lee, Julius und ich eröffnen unsere eigene Kanzlei.

Bu firmayı seviyorum Harvey.

Ich liebe diese Kanzlei, Harvey.