fiyasko için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fiasko · Reinfall · Debakel · diğer çevirileri

fiyasko Fiasko

Başka bir fiyasko.

Noch ein Fiasko.

Çünkü benimki tam bir fiyasko.

Denn meine ist ein völliges Fiasko.

Regis Air fiyaskosu yüzünden portföyüm zarara uğradı.

Dieses Regis Air-Fiasko vernichtet meinen Wertpapierbestand.

fiyasko Reinfall

Tam bir fiyasko, değil mi?

Das ist ein Reinfall, richtig?

Charleston bir fiyasko oldu.

Also, Charleston war ein Reinfall.

Bu pansiyon bir fiyasko.

Diese Pension ist ein Reinfall.

fiyasko Debakel

Hunter Mosley fiyaskosu yüzünden mi?

Etwa wegen dem Hunter Moseley-Debakel?