formül için Türkçe-Almanca çeviriler:

Formeln, Formel · Formulierung · diğer çevirileri

formül Formeln, Formel

Peki bu formüller ne için?

Aber wofür sind diese Formeln?

Ama bir formül var, değil mi?

Aber es gibt eine Formel, oder?

Walter'ın formülünü pişirebilir misin?

Kannst du Walters Formel nachkochen?

formül Formulierung

Pekala. Matematiksel formüller vardır ne kanıtlanabilirler ne de aksiyomlarla başladıkları red edilebilir.

Okay, es gibt mathematische Formulierungen, die weder belegbar, noch widerlegbar sind.

Komiserim bu gösterişli formüller Dr. Vogler tarafından yapılmadı.

Herr Hauptmann. Diese prahlerischen Formulierungen stammen nicht von Dr. Vogler.