fotokopi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kopierer · kopieren · Kopie · Fotokopieren · diğer çevirileri

fotokopi Kopierer

Yarın bir fotokopi makinesi getirecekler.

Morgen wird ein Kopierer geliefert.

Fotokopi makineleri satışı.

Ich verkaufe Kopierer.

Bu Harvey'nin son üç gelir beyanı ve bunları fotokopi makinesinin yanında buldum.

Das sind die letzten drei Einkommensnachweise von Harvey, und ich habe sie im Kopierer gefunden.

fotokopi kopieren

Bana, sekreterinin hepsinin fotokopisini çekmesini teklif etti.

Da sagt er, er laesst seine Sekretaerin alles kopieren.

Shirley, Gambini ve Rothenstein dosyasının Bay Gambini için fotokopisini çeker misin?

ShirIey, kopieren Sie bitte alle Akten im Fall Gambini Rothenstein fur Mr. Gambini.

fotokopi Kopie

Katrina Missy Dietler'e fotokopi çektirmesi için evrakları verdi.

Katrina hat es Missy Dietler gegeben, um Kopien anzufertigen.

fotokopi Fotokopieren

Hadi kıçımızın fotokopisini çekelim.

Lass uns unsere Ärsche fotokopieren.