gömülü için Türkçe-Almanca çeviriler:

begraben · diğer çevirileri

gömülü begraben

Birçok ünlü insan burada gömülü.

Viele berühmte Leute sind hier begraben.

İçlerinde büyük krallar gömülü.

Große Könige liegen hier begraben.

Norman, senin bu cadı başka yerde gömülü.

Norman, deine Hexe wurde woanders begraben.