gönüllü için Türkçe-Almanca çeviriler:

freiwilligen, freiwillig, Freiwillige, Freiwilliger · ehrenamtlich · diğer çevirileri

gönüllü freiwilligen, freiwillig, Freiwillige, Freiwilliger

Gönüllü intihar bombacısına ihtiyacımız var.

Wir brauchen einen freiwilligen Selbstmordattentäter.

İkimiz de gönüllü olduk.

Wir beide sind Freiwillige

Kendisi gönüllü oldu.

Meldete sich freiwillig.

gönüllü ehrenamtlich

Bay Melman merkezdeki aşevine her gün gönüllü olarak başvuruyor.

Mr. Melman arbeitet ehrenamtlich jeden Tag in einer Suppenküche im Stadtzentrum.

Hayır, şimdi gönüllü çalışıyorum. Angelfood Projesi için.

Nein, ich bin ehrenamtlich bei Projekt Angelfood tätig.

Ben de gönüllü çalışıyorum.

Ich arbeite dort ehrenamtlich.