görüş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Meinungen, Meinung · Sicht · Ansichten, Ansicht · Sichtweite · Kommentar · Gutachten · Weltanschauung · Sichtfeld · Auffassungen, Auffassung · Aussicht · Vision · diğer çevirileri

görüş Meinungen, Meinung

İkinci bir görüş istiyorum.

Ich möchte eine zweite Meinung.

İkinci bir görüş istedik. İkinci mi?

Wir wollten eine zweite Meinung.

Ben ikinci bir görüş istiyorum.

Ich will eine zweite Meinung.

görüş Sicht

Görüşü zayıflatan, yanal sensör sırası.

Durch laterale Sensorenphalanx gestörte Sicht.

Tekrar ediyorum, hedef görüş alanında.

Ich wiederhole, Zielperson in Sicht.

Hedef görüş alanında.

Zielperson in Sicht.

görüş Ansichten, Ansicht

Kocanızın radikal politik görüşleri var mıydı, Bayan Powell?

Hat Ihr Mann irgendwelche Radikalen politischen Ansichten, Ms. Powell?

Yoksa sen farklı bir görüşte misin?

Oder bist du da anderer Ansicht?

Doktor Faustroll'un Davranış ve Görüşleri.

Heldentaten und Ansichten des Doktor Faustroll".

görüş Sichtweite

Görüş dışında kal.

Bleib außer Sichtweite.

Nazir artık görüş alanımızda.

Nazir ist in Sichtweite.

Walters'ın güvenlik ekibi görüş alanımda.

Ich habe Walters Sicherheitsteam in Sichtweite.

görüş Kommentar

Sadece bir görüş, çözüm değil.

Das ist ein Kommentar, keine Lösung.

görüş Gutachten

Psikiyatrik görüşün farklı versiyonları, tarih değişiklikleri elektronik postalar.

Verschiedene Versionen seines Gutachtens mit falschem Datum. E Mail-Korrespondenz.

görüş Weltanschauung

Bu bizim için bir yaşam şekli, bir dünya görüşü.

Für uns ist das ein Lebensgefühl eine Weltanschauung.

görüş Sichtfeld

Kamera daha fazla görüş açısı yakalasın diye ayarlanmış.

Nein. Die Kamera ist auf maximales Sichtfeld eingestellt.

görüş Auffassungen, Auffassung

Savcı da aynı görüşleri paylaşıyor.

Der Staatsanwalt teilt seine Auffassung.

görüş Aussicht

Tepe çevremizdeki kırlıklar için iyi bir görüş sağlıyor.

Die Hügelspitze bietet vorzügliche Aussicht auf das umliegende Land.

görüş Vision

Gerçek bir görüşe sahip.

Er hat eine wirkliche Vision.