görüşme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gespräche, Gespräch · Interviews, Interview · Verhandlungen, Verhandlung · Anruf · Beratungen, Beratung · Telefonat · Diskussionen, Diskussion · diğer çevirileri

görüşme Gespräche, Gespräch

Bu görüşmeler Bareil'in fikriydi.

Diese Gespräche waren Bareils Idee.

Yani şeyy bu görüşmeden iyi sinyaller alıyorum.

Sind doch gute Vibrations bei diesem Gespräch.

Efendim, bir görüşme talep ediyorum.

Ich verlange ein Gespräch, Sir.

görüşme Interviews, Interview

Görüşme için teşekkürler.

Danke fürs Interview.

Görüşme için teşekkürler ve iyi şanslar ve Tanrı sizi korusun.

Na danke für das Interview und viel Glück und Gott segne Sie.

Willy için New York Times ile bir görüşme ayarladın.

Du hast ein Interview mit der "New York Times" für Willy,

görüşme Verhandlungen, Verhandlung

O zaman bu görüşmeler son bulurdu.

Dann wären diese Verhandlungen vorbei.

Bu görüşmeler ne kadar ilerledi?

Wie weit sind diese Verhandlungen?

Görüşmeleri derhal kesin.

Verhandlungen sofort einstellen.

görüşme Anruf

Görüşme gemişi taranıyor

DURCHSUCHE: AUSGEHENDE ANRUFE

Şahsi bir görüşme mi bayım?

Ein persönlicher Anruf, Sir?

Ani seyahatleri olsun, nakit parası olsun ankesörlü telefonlarda yapılan görüşmeler olsun.

Die plötzlichen Geschäftsreisen, das Bargeld, Die Anrufe bei kostenpflichtigen Telefonnummern.

görüşme Beratungen, Beratung

Bay Bullock, görüşmeler sırasında o alana gittiniz mi?

Mr. Bullock, sind Sie während der Beratungen rausgegangen?

Bütün görüşmeler boyunca mı?

Während der gesamten Beratungen?

Evet, bütün görüşmeler boyunca.

Ja, während der gesamten Beratungen.

görüşme Telefonat

Claire Keesey ve tek kullanımlık telefon arasındaki bir saat önceki görüşme.

Ein Telefonat zwischen Claire Keesey und einem Pre-Paid vor etwa einer Stunde.

Charles Logan ile ben, eski eşi Martha ve Anya Suvarov arasında bir görüşme ayarlamaya çalışıyoruz.

Charles Logan und ich vesuchen, ein Telefonat zwischen seiner Ex-Frau Martha und Anya Suvarov zu Stande zu bringen.

görüşme Diskussionen, Diskussion

Roger Sterling de var mıydı bu görüşmede?

Hat Roger Sterling an dieser Diskussion teilgenommen?