görüşmeyi

Belki de bir görüşme ayarlamalıyım.

Vielleicht sollte ich ein Treffen anberaumen.

En azından o İtalyan aygırıyla görüşmeyi kesti.

Wenigstens ist dieser italienische Hengst abgemeldet.

Burası özel bir görüşme odası.

Dies ist ein privates Konferenzzimmer.

Göndermem gereken e-postalarım var. Yapmam gereken canlı görüşmeler var.

Ich muss E-Mails verschicken, ich muss Telefonkonferenzen abhalten.

Pompey'in isteği tarafsız bir görüşme.

Pompeius ersucht ein neutrales Treffen.

Bir görüşme ayarlayabilir miyiz?

Können wir einen Termin vereinbaren?

Bu görüşmeler Bareil'in fikriydi.

Diese Gespräche waren Bareils Idee.

O zaman bu görüşmeler son bulurdu.

Dann wären diese Verhandlungen vorbei.

Görüşme için teşekkürler.

Danke fürs Interview.

Görüşme gemişi taranıyor

DURCHSUCHE: AUSGEHENDE ANRUFE