görüntüsü

İki numaralı görüntü:

Bild Nummer zwei:

Üç numaralı görüntü:

Bild Nummer drei:

Bu cihaz bilişsel sürecinizi yorumlayacak ve onları görüntüye dönüştürecek.

Dieses Gerät wird eine visuelle Beschreibung. Kognitiver Prozesse.

Beş numaralı görüntü:

Bild Nummer fünf:

Güzel bir görüntü minik kuşum.

Ein schöner Anblick. Täubchen.

Görüntü Hümâyûn PÂYVAR

Photographie Homayoun Payvar

Gözlem Üç, görüntüye ihtiyacımız var. Harekete geçin.

Beobachtung drei, wir brauchen Sicht, anrücken.

Bir numaralı görüntü:

Bild Nummer eins:

Üzücü bir görüntü.

Ein trauriger Anblick.

Elimizde daha geniş bir görüntü var.

Wir haben ein breiteres Bild.