gördünüz

Olağandışı bir şey gördün ya da duydun mu?

Haben Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört?

Başka bir şey gördün ya da duydun mu?

Haben Sie sonst noch etwas gesehen oder gehört?

Ya da birkaç yıl boyunca oldukça rahatsız edici kâbuslar görebilirsin.

Oder vielleicht ein paar Jahre voller zutiefst verstörender Albträume.

Görünüşe göre atalarım bu şeyleri yüzyıllardır kuşaktan kuşağa geçiriyorlarmış.

Meine Vorfahren haben dieses Zeug scheinbar seit Jahrhunderten überliefert.

Onu en son ne zaman gördün?

Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?

Söylentiye göre bir biyolojik silah bu konferans sırasında çalınmış.

Angeblich wurde während dieser Konferenz eine biologische Waffe gestohlen.

Bu akşam ilgi çekici bir şeyler gördün mü?

Haben Sie etwas Interessantes heute Abend gesehen?

Lütfen, lütfen onu görebilir miyim?

Bitte, bitte, darf ich ihn sehen?

Seni gördüğüme sevindim.

Schön dich wiederzusehen.

Onu en son ne zaman gördünüz?

Wann sahen Sie ihn zuletzt?