gösteriş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Angeberei · Eitelkeit · diğer çevirileri

gösteriş Angeberei

Buna gösteriş denir, Kitt.

Das nennt sich Angeberei, Kitt.

Şu gösteriş olayı, daha önce konuşmuştuk

Die Angeberei-Sache, wir haben das schon beredet

gösteriş Eitelkeit

Gösteriş, Bay Bond, hakkında çok şey bildiğiniz bir şey.

Eitelkeit, Mr. Bond, ist etwas, wovon Sie viel wissen.