gösteri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Show · Demonstrationen, Demonstration · Vorführung · Auftritt · Aufführungen, Aufführung · Kundgebungen, Kundgebung · Darbietungen, Darbietung · Parade · Diashow · Demo · Performance · schauen, Schau · diğer çevirileri

gösteri Show

Daha iyi gösteriler, etkinlikler

Bessere Shows, bessere Veranstaltungen

Bu gösterinin yıldızı olmak istiyorsun?

Willst du der Star dieser Show sein?

Gösteri için sağ olun çocuklar.

Danke für die Show, Jungs.

gösteri Demonstrationen, Demonstration

Ancak bu tanıtım gösterisi için Fransa'yı seçeceğim.

Aber für diese Demonstration wähle ich Frankreich.

Sana bir gösteri yapayım.

Ich mache eine Demonstration.

Büyük bir gösteri varmış.

Da ist eine Demonstration.

gösteri Vorführung

Böyle bir gösteri gerçekten Oleg'in nüanslarının değerini arttırıyor.

Eine Vorführung wie diese, macht Olegs Nuancen wirklich netter.

Turistler için bir gösteri yapıyor, çay seremonisi.

Sie macht diese Vorführung für Touristen, eine Teezeremonie.

İyi bir gösteriydi.

Eine gute Vorführung.

gösteri Auftritt

Gösteri için teşekkürler millet.

Danke für euren Auftritt, Leute.

Siz burada gösteri yapmak?

Sie wollen hier auftreten?

Mary Clarence nasıl her gece Vegas'ta gösteriye çıkabiliyor?

Wie kann Schwester Mary Clarence jeden Abend in Vegas auftreten?

gösteri Aufführungen, Aufführung

Gösterilerden bahsetmişken, Frank.

Apropos Aufführungen, Frank.

Önemli olan tek şey gösteri. Geri kalanlar önemli değil.

Das Wichtigste ist die Aufführung, der Rest ist unwichtig.

Annem Şükran Gününde yine Janet'lara gidiyor çünkü Lucy'nin bale gösterisini kaçırmak istemiyormuş.

Mom geht wieder zu Janet an Thanksgiving, weil sie Lucys Ballett-Aufführung nicht verpassen will.

gösteri Kundgebungen, Kundgebung

Bu, Afganistan'da düzenlenen bir gösteri.

Das ist eine Kundgebung inAfghanistan.

Çıplaklar gösterisi değilse bu, arazimden defolun gidin!

Wenn das keine FKK-Kundgebung ist verschwindet von meinem Eigentum!

Bu da Afganistan'da Usame Bin Ladin tarafından düzenlenen bir gösteri.

Das sind Sie bei einer Kundgebung von Osama Bin Laden inAfghanistan.

gösteri Darbietungen, Darbietung

Fevkalade bir gösteriydi.

Eine eindrucksvolle Darbietung.

Etkileyici bir gösteriydi Batiatus.

Eine beeindruckende Darbietung, Batiatus.

gösteri Parade

Daha önce hiç Greenwich Kasabası Gösterisi'ne gelmedim.

Ich war noch nie bei der Greenwich Village-Parade.

Doğru. Küçük, kel, sirk hilkat garibesinin gösterisi.

Richtig, die Parade der kahlköpfigen, winzigen Zirkusfreaks.

gösteri Diashow

Küçük bir slayt gösterisi.

Ist ne kleine Diashow.

gösteri Demo

Jeanette Eriksson ve Thomas Leander gösteride polis tarafından tutuklandı.

Jeanette Eriksson und Thomas Leander wurden bei der Demo festgenommen.

gösteri Performance

Gösteri eserlerimdi onlar.

Das war Performance-Kunst.

gösteri schauen, Schau

Dünyanın en büyük gösterisi

Der größten Schau der Welt