gövde için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rumpf · Torso · diğer çevirileri

gövde Rumpf

Gövde, göğüs kafesinin altından parçalanmış.

Rumpf unter der Brustplatte abgetrennt.

İlk başta uçağın gövdesinden bir parçayı patlatacaktır.

Zuerst wird es ein Stück des Rumpfes raussprengen.

Efendim, enkazdan büyük bir parça belki de uçağın gövdesi, Kanada Edmonton'un dışındaki ağaçlık alana düşmüş.

Sir, ein großes Trümmerstück, möglicherweise ein Stück des Rumpfs hat eine Bruchlandung in Edmonton Canada gemacht.

gövde Torso

Apollo'nun Eski Gövdesi".

Archaischer Torso Apollos".

Beş yara, hepsi de gövdesine yapılmış.

Fünf Wunden, alle auf seinen Torso konzentriert.

Gövdenin altında bir şey var.

Da ist etwas unter dem Torso.