gözden

Size birkaç soru sormak, etrafa bir göz atmak istiyoruz.

Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, uns umsehen.

Sadece derin bir nefes al, gözlerini kapat, ona kadar say.

Atme einfach tief ein, schließe deine Augen, zähle bis zehn.

Bu yüzden bu eski Hollywood Yahudi gözlüklerini aldım.

Deswegen habe ich diese alte jüdische Hollywoodbrille besorgt.

Ama kendimi çeksem veya bir damla göz yaşı akıtsam, bir şamar daha.

Aber wenn ich zuckte, oder eine Träne vergoss Noch ein Schlag.

Polis yüzü,polis şapkası,polis gömleği,polis gözleri.

Bullengesicht, Bullenhut, Bullenhemd, Bullenaugen.

Bu arada, sol gözündeki lensi çıkartmayı unuttun.

Übrigens, Sie haben vergessen, Ihr linkes Auge rauszunehmen.

Bu sabah bir gözden geçirme duruşmam var.

Ich habe heute Morgen einen Anhörungstermin.

Çok güzel bir "gözün" var.

Sie haben sehr schön Auge.

Şimdi gözlerini kapa, dikkatini topla.

Jetzt schließ deine Augen. Konzentriere dich.

Sarı saçlı, mavi gözlü.

Blondes Haar, blaue Augen.