gözlemci için Türkçe-Almanca çeviriler:

Beobachter · diğer çevirileri

gözlemci Beobachter

Daha fazla gözlemci iste.

Fordern Sie mehr Beobachter.

Vedek Bareil gözlemci olarak görüşmelere katılmamı önerdi, Kai Winn de kabul etti.

Vedek Bareil schlug vor, ich solle als unparteiischer Beobachter teilnehmen, und Kai Winn hat zugestimmt.

Bahse varım, sınıftaki en iyi gözlemci Bill Roach'tır.

Ich wette, Bill Roach ist der beste Beobachter seiner Einheit!