gözlemliyor

Houston gerçek uçuşu gözlemliyor.

Houston überwacht den tatsächlichen Flug.

Yangtzee şimdi bizi gözlemliyor olmalı.

Die Yangtzee dürfte uns jetzt erfassen.

Gözlemliyor ve rapor veriyor.

Nur überwachen und berichten.