gözyaşı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tränen · Träne · diğer çevirileri

gözyaşı Tränen

Kanlı gözyaşı sadece subkonjiktival kanamayı gösterebilir.

Blutige Tränen könnten einfach subkonjunktivale Blutung bedeuten.

Artık gözyaşı yok!

Keine Tränen mehr!

Haydi. Sil gözyaşlarını.

Trockne deine Tränen.

gözyaşı Träne

Bir küçük gözyaşı tam buraya düştü.

Eine kleine Träne ist genau hier gelandet.

Sevgili Mina Jonathan Harker için tek damla gözyaşı dökme.

Liebste Mina, vergeude keine einzige Träne für Jonathan Harker.

Bizim için gözyaşı dökeceksin?

Würdest du uns eine Träne nachweinen?