gübre için Türkçe-Almanca çeviriler:

Dünger · Kompost · Dung · Düngemittel · diğer çevirileri

gübre Dünger

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Evet. Ve sen harcanmış bir kız ve bir çuval gübre taşıyorsun.

Und du hast ein ausgelaugtes Mädchen und einen Sack Dünger dabei.

Bu gübre ve tarım kimyasalları üreten bir fabrika.

Es ist eine Fabrik die Dünger herstellt, Agrarchemikalien.

gübre Kompost

Hissedebiliyor musun Kaptan Gübre?

Spüren Sie's, Kapitän Kompost?

Orada, tavuklar için pişmiş yemek ve burada da gübre için çiğ yemek var.

Das ist gekochtes Essen für die Hühner und das rohes für den Kompost.

Eskiden organik gübre olarak kullanıyorduk.

Wir nutzten sie früher als Kompost.

gübre Dung

Başka bir şey gübre gibi mi kokuyor?

Aber etwas anderes riecht wie Dung.

Hiç bu kadar gübre görmemiştim.

Noch nie so viel Dung gesehen.

gübre Düngemittel

Gübre gibi kokuyor.

Riecht wie Düngemittel.

Gübre ve yağyakıtla beraber Bohçalanmak gibi

Zusammen mit Düngemitteln und Heizöl.