güdülenmiş

Gerçekten mi, ben onu politik olarak güdülenmiş gördüm.

Wirklich? Ich finde ihn eigentlich eher politisch motiviert.