gülümseme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Lächeln · diğer çevirileri

gülümseme Lächeln

Eğer hiç kar edemezsen güzel bir gülümseme dürüstlük.

Wenn niemals behalte Profit ein gutes Lächeln Ehrlichkeit".

Gülümseyin! Gerçek bir gülümseme.

Lächeln ein echtes Lächeln.

Ya da normal sözlerin ardından tatlı bir gülümseme.

Oder normale Worte gefolgt von einem charmanten Lächeln.