gülünç için Türkçe-Almanca çeviriler:

lächerlich · amüsant · grotesk · Farce · komisch · diğer çevirileri

gülünç lächerlich

Yaşadığınız ömür çok gülünç.

Eure Lebensspanne ist lächerlich.

Bu elbiseler çok gülünç.

Diese Anzüge sind lächerlich.

Gülünç olur, efendim.

Ziemlich lächerlich, Sir.

gülünç amüsant

Korkarım sen de bir yerde yaşlılıkta kabalığın gülünç olduğunu okumuşsundur.

Ich fürchte, Sie haben irgendwo gelesen, dass Unhöflichkeit im Alter amüsant ist.

Çok gülünç bir oyundu.

Das war ein amüsantes Spiel.

gülünç grotesk

Bu gülünç olur.

Das ist grotesk.

Zavallı ve gülünç.

Lächerlich und grotesk.

gülünç Farce

Bay D'Ambrosia. Bu dava çok gülünç!

Mr. D'Ambrosia, dieser Fall ist eine Farce!

gülünç komisch

Bence Ted çok gülünç.

Ich finde Ted ist komisch.