gül için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rose, Rosen · bye · Rosengarten · Rosenduft · diğer çevirileri

gül Rose, Rosen

Kırmızı bir gül gibi.

Wie eine rote Rose

Bir sarı gül daha.

Noch eine goldene Rose.

Sana neden üç düzine kırmızı gül yolladım sanıyorsun?

Warum habe ich dir wohl drei Dutzend rote Rosen geschickt?

gül bye

Güle güle Central City.

Bye bye, Central City.

Güle güle sevgili Yuriko.

Bye, bye, liebste Yuriko.

Güle güle Chandler, Mon.

Bye, Chandler. Bye, Mo

gül Rosengarten

Neden burada gül bahçesinde?

Warum hier draußen im Rosengarten?

Evliliğimiz bir gül bahçesi olmadı.

Unsere Ehe war kein Rosengarten.

Adam'ı gül bahçesine, gömmek için.

Um Adam im Rosengarten zu vergraben.

gül Rosenduft

Gertrudist'ten yayılan gül kokusu, çok uzağa gitmişti.

Der Rosenduft von Gertrudis war sehr weit gedrungen.