gülme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Lachen · diğer çevirileri

gülme Lachen

Ben de günahkarlarla gülmeyi tercih ederim, Gayle.

Ich würde lieber mit den Sündern lachen, Gayle.

Evet, gülmeye devam et.

Ja, lachen Sie weiter.

Gözlerini ve gülme.

Augen auf und nicht lachen.