gümrük için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zoll · Zollgebühren · Zollkontrolle · Zollabfertigung · diğer çevirileri

gümrük Zoll

Christabella Andrioli, uluslararası ticaret ve gümrük.

Christabella Andrioli, internationaler Handel und Zoll,

gümrük Zollgebühren

Merak etme Nathan. Gümrük ücretini ödüyorum.

Keine Sorge Nathan, die Zollgebühren sind bezahlt.

gümrük Zollkontrolle

Gümrük kontrolü evlat.

Zollkontrolle, mein Sohn.

gümrük Zollabfertigung

Bu türbin kanatlarının gümrük muayenesi eksik.

Diesen Turbinenblättern fehlt eine Zollabfertigung.