gün ışığı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tageslicht · diğer çevirileri

gün ışığı Tageslicht

Gün ışığı modifikasyonları uzmanlık alanımdır.

Tageslicht-Modifikationen waren meine Spezialität.

Vurduğumuz hedefi gün ışığında görmek istiyorum.

Ich will Ground Zero bei Tageslicht sehen.

Gün ışığında o kadar güzel değil.

Bei Tageslicht ist es nicht so gut.