güneş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sonne · Sonnenschein · sonnen · Solar · diğer çevirileri

güneş Sonne

Bu güneşin altında yaşamak istiyorum.

Ich möchte unter dieser Sonne leben.

Güneşin yaratacağı okültasyon, kalıcı körlüğe, maküler hasarlara ve retina yanmalarına yol açabilir.

Die massive Verfinsterung der Sonne wird permanente Erblindung, Makularschäden und thermische Netzhautverbrennungen verursachen.

Pekin'in altın tepelerinin ötesinde güneş her yöne

Über Pekings goldenen Hügeln strahlt die Sonne

güneş Sonnenschein

Günaydın güneş ışığı, uyandır beni ve gel içeri!

Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein.

Parlak ve ışıltılı berrak güneş ışığı gibi.

Es glänzt und leuchtet, wie flüssiger Sonnenschein.

Bu kız güneş ışığı gibi.

Das Mädel ist ein Sonnenschein.

güneş sonnen

Neden iki güneş görüyorum?

Warum sehe ich zwei Sonnen?

DOKUZ GÜNEŞ ÖLDÜ.

NEUN SONNEN STARBEN:

Yakında, üç güneş birbirine dokunduğunda.

Drei Sonnen berühren sich bald. Jen!

güneş Solar

Elektrik kabloları, jeneratörler, yedek güneş enerjisi.

Die Stromkabel, Generatoren, das Solar-Backup-System

Güneş enerjili Transcorp binası

Das solar-betriebene Transcorp Gebäude

Psikoloji, Pasapsikoloji ve güneşe bağlı anal rahatsızlıklar

Ja. Der Psychologie, Parapsychologie und Solar-Proctologie.