güney için Türkçe-Almanca çeviriler:

Süden · südlich · Süd · Südamerika · Südseite · diğer çevirileri

güney Süden

Kuzey, Güney, Demokrat, Cumhuriyetçi.

Norden, Süden, Demokraten, Republikaner

Güneye, Trotter's Bottom'a git.

Geh nach Süden, nach Trotterborn.

En son güneye giderken görüldü

Zuletzt in Richtung Süden gesichtet

güney südlich

İki Irak Ordusu cipi, bizimkilerin üç kilometre güneyinde.

Zwei irakische Armee-Hummer, drei Kilometer südlich unseres Sendezeichens.

Ben Güney Su Kabilesi'ndenim.

Ich komme vom südlichen Wasserstamm.

Glen Darby Birch Güney Ventrishire

Glen Darby Birch, Südliches Ventrishire.

güney Süd

Kuzey istikameti mi güney mi?

Nord oder Südwärts? Süd.

T.Fink, savcı yardımcısı ve başsavcı Foltrigg ikisi de Güney Louisiana'dan.

Thomas Fink, stellvertretender Bundesanwalt und Mr. Foltrigg, Bundesanwalt beide aus Süd

Sonra da Güney Dakota'da, Rapid City'de Sheraton-Johnson Oteli'nde.

Und dann im Sheraton-Johnson Hotel in Rapid City, Süd-Dakota.

güney Südamerika

Güney Amerika'ya gidebiliriz ya da Avustralya'ya ya da daha başka uzak bir yerlere.

Wir könnten nach Südamerika oder nach Australien oder sonst weit weg.

Hadi Güney Amerika'ya uçalım.

Laß uns nach Südamerika fliegen.

Güney Amerika'da hiç kaplan yok.

Es gibt keine Tiger in Südamerika.

güney Südseite

The Loop ve Güney Yakasının gerisi benim.

Die Loop und der Rest der Südseite gehören mir.

Güney bölgesindeki istasyonu geçince.

Auf der Südseite des Bahnhofs.