güreş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ringen · Wrestling · Stierkampf · Ringkampf · diğer çevirileri

güreş Ringen

Güreş sever misin?

Sie mögen Ringen?

İyi güreş oluyor.

Ein schönes Ringen.

Neden güreş yapmak istiyor ki?

Wieso will sie überhaupt ringen?

güreş Wrestling

Glasgow, İskoçya'dan, Rowdy Roddy Piper Çocuk Bakım Merkezinden bildiriyoruz. Yürümeye Yeni Başlayanlar Güreşi!

Aus der Rowdy Roddy Piper Kinderkrippe in Glasgow, Schottland, das Extreme Toddler Wrestling!

Bu köşede ise rakibi, güreş dünyasının en korkulan adamı var.

In dieser Ecke sein Gegner, der gefürchtetste Mann im Wrestling.

Bu köşede, güreş dünyasının en tehlikeli adamı.

In dieser Ecke der gefährlichste Mann im Wrestling.

güreş Stierkampf

Hiç boğa güreşi izledin mi?

Schon mal einen Stierkampf gesehen?

Bu bir boğa güreşi değil.

Das ist kein Stierkampf.

Daha önce hiç bir boğa güreşi izlediniz mi, Bayan Havens?

Haben Sie je einen Stierkampf gesehen, Miss Havens?

güreş Ringkampf

Çünkü karşında eyalet güreş şampiyonu var. Kazananla kapışırım.

Hier steht nämlich der landesweite Ringkampf-Meister, der den Sieger rannimmt.

Kimileri buna güreş der, kimileri de başka bir şey.

Manche nannten es Ringkampf, andere bezeichneten es anders.