güvenli için Türkçe-Almanca çeviriler:

sicher · Sicherheit · unsicher · diğer çevirileri

güvenli sicher

Ama en azından artık arkadaşların güvende olacak.

Aber zumindest werden Ihre Freunde jetzt sicher sein.

Çocuklarımız güvende değil mi?

Unsere Kinder sind sicher oder?

Kuzeybatı B bölgesi, güvenli.

Abschnitt Nordwest B, gesichert.

güvenli Sicherheit

Sizin güvenliğiniz bizim için çok önemli.

Ihre Sicherheit ist uns äußerst wichtig.

Seni güvenli bir yere götüreceğiz.

Wir bringen dich in Sicherheit.

Amerika'nın güvenliğini mi?

Für Amerikas Sicherheit?

güvenli unsicher

Bu çapkın görünüşün altında, kendine güveni olmayan,yaşlı bir yufka yürekli var.

Unter diesem schelmischen Äußeren befindet sich ein unsicherer, alter, Softie.

Tüm bu ülke güvenli değil.

Das ganze Land ist unsicher.

Ve diğerleri, güvenli olmasın!

Und den anderen, unsicher!