güvercin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tauber, Taube, Tauben · Friedenstaube · Brieftaube · diğer çevirileri

güvercin Tauber, Taube, Tauben

Bizim için bu küçük güvercini nasıl yakaladınız?

Wieso haben Sie diese kleine Taube für uns gefangen?

Hiç korkma beyaz güvercin.

Habt keine Angst, weiße Taube.

Doğru, beyaz güvercinler.

Richtig."Weiße Tauben".

güvercin Friedenstaube

Ben barış güvercini, Brüno.

Ich bin Bruno Friedenstaube

İşte barış güvercini, Brüno.

Und er ist Bruno Friedenstaube

güvercin Brieftaube

Avrupa'dan yabancı bir güvercin.

Eine Brieftaube aus Europa.