güverteyi

Bütün güverte, Kırmızı Alarm.

Alle Decks, Alarmstufe Rot.

Bütün güverteler, çarpışmaya hazır olun.

Alle Decks, bereithalten für Aufprall.

İki güverte aşağıda.

Zwei Decks tiefer.

Tüm güverteler. Sarı alarm.

Alarmstufe Gelb für alle Decks.

Tüm güverteler anlaşıldı.

Alle Decks bestätigen.

İki güverte daha.

Noch zwei Decks.

Tüm güverteleri arayın.

Durchsucht alle Decks.

Tüm güvertelerde durum kırmızı.

Alle Decks bestätigt. Stufe Rot.

Tüm güverteler hazır olsun.

Alle Decks volle Bereitschaft.

Tüm güvertelerden yanıt aldık.

Alle Decks haben berichtet.