güzelliğe

Kariyerine on yıl daha devam edebilirsin. On yıl mükemmel, değişmeyen bir güzellik.

Sie können Ihre Karriere zehn Jahre fortführen, zehn Jahre perfekter, unvergänglicher Schönheit.

Naziler, deodorant satıcıları, güreşler, güzellik yarışmaları, talk şovlar

Nazis, Werbung für Deodorants, Wrestling, Schönheitswettbewerbe, Talkshows

İşte bu yüzden bu güzelliği mükemmelleştiriyoruz ya.

Weswegen wir diese kleine Schönheit perfektionieren.

Burası güzellik salonu değil.

Dies ist kein Schönheitssalon.

Güzellik ve saflık görüyorum.

Ich sehe Schönheit, Reinheit.

O eşsiz bir güzellik.

Sie ist eine Schönheit.

Fakat güzellik bakî değildir.

Aber Schönheit ist vergänglich.

Güzellik yarışması için.

Für einen Schönheitswettbewerb.

Burada güzellik var.

Hier ist Schönheit.

Ben güzellik için savaşırım.

Ich kämpfe für Schönheit.