gaddar için Türkçe-Almanca çeviriler:

grausam · rücksichtslos · diğer çevirileri

gaddar grausam

Nasıl bu kadar gaddar olabilirsin?

Wie kannst du so grausam sein?

Charles bazen çok gaddar oluyorsun.

Charles, du bist manchmal so grausam.

Bu gaddarca olur.

Es ist grausam.

gaddar rücksichtslos

Belki de tek eşlilik, gaddarca ve ceza mahiyetinde bir kuraldır.

Vielleicht ist Monogamie nur eine rücksichtslose, bestrafende Regel.