galaksi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Galaxie · Galaxis · diğer çevirileri

galaksi Galaxie

Galaksiler çok büyüktür.

Galaxien sind riesig.

Bu kadar çok Blubonyum tüm galaksiyi yok edebilir.

Mit so viel Blubonium kann man die ganze Galaxie zerstören.

Bu galaksiyi, daha az karışık bir tanesi için terk ediyorum.

Ich verlasse diese Galaxie für eine etwas weniger komplizierte.

galaksi Galaxis

O galaksideki en iyi yıldız pilotuydu. Ve marifetli bir savaşçıydı.

Er war der beste Raumpilot in der ganzen Galaxis und listenreich im Krieg.

Ne yazık ki, Arthur Dent Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni hiç okumamıştır.

Leider weiß Arthur Dent nichts vom Inhalt des Reiseführers durch die Galaxis.

I.B.M. Yıldızküresi, Microsoft Galaksi, Starbucks Gezegeni.

Das IBM-Sternsystem, die Microsoft-Galaxis der Starbucks-Planet.