garanti için Türkçe-Almanca çeviriler:

garantieren · Garantien, Garantie · Versicherungen, Versicherung · diğer çevirileri

garanti garantieren

Biz hiçbir şey garanti edemeyiz.

Wir können nichts garantieren.

Sana garanti edi

Ich garantiere

Garanti ediyorum Bu tarihsel ve unutulmaz bir akşam olacak.

Ich garantiere das es ein historischer und nie gesehener Abend wird.

garanti Garantien, Garantie

Beyler, garanti olmadan bir uyanış mümkün değil.

Ohne Garantie ist keine Erweckung möglich.

Bunun garanti edermisin?

Kriege ich dafür eine Garantie?

Hayır, hiç bir zaman bir garanti yoktur.

Nein, es gibt nie eine Garantie.

garanti Versicherungen, Versicherung

Sen ve Lagana için garanti kalmadı.

Keine Versicherung mehr für dich und Lagana.