gardiyan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wärter · Wächter · Gefängniswärter · diğer çevirileri

gardiyan Wärter

Bu gardiyanlardan bazïlarï alïsïlmïs gardiyanlardan degil.

Einige Wärter sind keine normalen Durchschnittswärter.

Ben mahkumum, gardiyan değilim!

Ich bin Gefangener, kein Wärter.

Sen ya da başka bir gardiyan.

Du oder ein anderer Wärter.

gardiyan Wächter

Bir gardiyanın gereksinimleri vardır.

Ein Wächter braucht bestimmte Voraussetzungen.

Akıllı bir gardiyan.

Ein intelligenter Wächter.

Gardiyanlar, Bölüm'ün en ölümcül ajanlarıdır.

Wächter sind Divisions tödlichste Agenten.

gardiyan Gefängniswärter

Frank, ben gardiyan değilim, profesyonel bir askerim.

Frank, ich bin professioneller Soldat, kein Gefängniswärter.

Gardiyan, eşcinsel komşular, bunların yeni planında rolleri nedir?

Gefängniswärter, schwule Nachbarn wie passen die in deinen neuen Plot?

Bir gardiyan için fazla güzel bir muhit burası.

Die Gegend ist viel zu gut für einen Gefängniswärter.