gaz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gase, Gas · Blähung · Erdgas · diğer çevirileri

gaz Gase, Gas

Deterjan da olabilir, sarin gazı da.

Könnte Waschpulver sein, aber auch Sarin-Gas.

Zehirli volkanik gazlar çok boğucuydu.

Die giftigen vulkanischen Gase übermannten mich.

Kesinlikle bir çeşit gaz.

Es ist definitiv irgendein Gas.

gaz Blähung

Gazını tutamama durumuymuş.

Von unkontrollierbaren Blähungen.

Gaz çıkardın?

Hast du Blähungen?

Midemin mi gurulduyor yoksa gaz çıkardın?

Knurrt da etwa dein Magen, oder hast du Blähungen?

gaz Erdgas

Maxine'in evi doğal gaz kaynağının üstündeymiş anasını satayım.

Nun Maxines Haus sitzt vielleicht auf einer Scheißladung von Erdgas.

Sadece doğal gaz patlar sanıyordum.

Ich dachte, nur Erdgas sei explosiv.

Doğal gaz mükemmel değildir.

Erdgas ist nicht perfekt.