geçit için Türkçe-Almanca çeviriler:

Parade · Tor · Durchgang · Gate · Geheimgang · Passagen, Passage · Allee · Übergang · Gang · diğer çevirileri

geçit Parade

John, her yıl memleketi Raritan, New Jersey'de yapılan geçit törenleriyle hatırlanıyor.

John wird jedes Jahr mit einer Parade in seiner Heimatstadt Raritan, New Jersey, gedacht.

Ben küçük bir çocukken, her gün bir geçit töreni olurdu.

Als ich ein Junge war, hatten wir jeden Tag eine Parade.

Seni ve Joe Tunney'i geçit töreninde gördüm.

Ich sah Sie und Joe Tunney bei der Parade.

geçit Tor

Bence geçit kendi bir ve sıfırlarını atomaltı seviyesinde kristaller içinde saklıyor.

Das Tor speichert die Einsen und Nullen subatomisch in den Kristallen.

Geçit aynı geçit, kendi kendini çevirebilir mi?

Es ist dasselbe Tor, kann es sich selbst anwählen?

Bu ağaç bir geçit.

Der Baum ist ein Tor.

geçit Durchgang

Gördüğün gibi burası sıradan bir geçit değil.

Sehen Sie, dies ist kein normaler Durchgang.

Lysanor, Avlynn siz de geçidi koruyun.

Lysanor, Avlynn, ihr bewacht den Durchgang!

Burada, Torres Novas Kalesine çıkan bir geçit var.

Hier gab es einen Durchgang zur Festung von Torres Novas.

geçit Gate

Eyalet Geçit yöneticileri tarafından düşünülen üç alternatiften birisi.

Canton wird von den Gate-Bossen als Alternativstandort in Betracht gezogen.

Goa'uld'un yoketmek istediği Dünya Geçidi.

Die Goa'uld wollen das Erden-Gate zerstören.

Geçit elementi bir süperiletken.

Das Gate ist extrem leitfähig.

geçit Geheimgang

Kendine gizli bir geçit mi buldun?

Du hast einen Geheimgang gefunden?

Burada gizli bir geçit olduğunu biliyor muydun?

Wusstest du, dass es einen Geheimgang hat?

Gizli bir geçite benziyor.

Sieht wie ein Geheimgang aus.

geçit Passagen, Passage

Kuzeybatı geçiti artık bir seçenek değil.

Die Nordwest-Passage ist keine Option mehr.

Bu Gavabutu, Levu-Vana, Toko-Rota ve Pala Geçiti.

Das sind Gavabutu, Levu-Vana, Toko-Rota und Pala Passage.

geçit Allee

O, "Diş Geçidi"ni tercih ediyor. Ama eves, o.

Er bevorzugt "Zahn Allee", aber ja, er ifft eff

geçit Übergang

Borgin ve Burkes'te Aralarında bir geçit oluşturuyorlar.

Bei Borgin und Burkes. Sie bilden einen Übergang.

geçit Gang

Çocuklar, burada bir geçit var.

Leute, hier unten ist ein Gang.